Skip to content

Producimos mel san e de calidade, recuperando a produtividade en áreas sensibles mediante técnicas e metodoloxías innovadoras. Isto todo garantindo o máximo rigor nos procesos e o máximo respecto polo medio e as abellas. Apis Nova preocúpase pola natureza e a tradición apícola de Galicia

Tenda online